Network-Ağ Nedir? Network-Ağ Tipleri

Network ; en az iki bilgisayardan oluşmuş , birbirleriyle iletişim halinde olan bilgisayarlar topluluğudur. Eski zamanlarda anlatılan bir hikayeye göre  Ayşe hanım  PW programında hazırladığı bir teklif mektubunu yazdırabilmek için önce bir diskete kayıt ediyor. Ardından muhasebe bölüm şefinin bilgisayarına gidip ( bu bilgisayar başka bir odadadır.) disketi bilgisayara takıyor ve bu bilgisayara bağlı nokta vuruşlu yazıcıdan teklif mektubunu çıkarıyor. Çünkü sadece muhasebe bölüm şefinin bilgisayarında yazıcı bağlı ve Ayşe hanımın bilgisayarının bu bilgisayarla hiç bir bağlantısı yok.Network -Ağ teknolojilerinin gelişmesiyle artık Ayşe hanım hazırladığı belgeyi diskete kayıt etmiyor ve şekilde görüldüğü üzere direkt ağda paylaşıma açılmış yazıcıdan yazdırabiliyor. İşte paylaşımın birinci amaç olduğu networklerde, sadece yazıcı paylaşılmaz; bir sunucudaki veriler, internet paylaşımı, DVD yazıcı v.b.  paylaşılan diğer kaynaklara örnektir.

Network Tipleri

Temelde LAN (Local Area Network-Yerel Alan Ağı) ve WAN  (Wide Area Network-Geniş Alan Ağı)olmak üzere iki tip network vardır.

LAN : Temelde aynı coğrafik alanda ve bir yönetici tarafından yönetilen ağlara denir. Yukarıdaki şekil LAN’a örnek verilebilir. Okullardaki bilgisayar sınıfları, bir internet kafe, eEğitim aldığınız bilgisayar sınıfı LAN’a örnektir.
WAN:Birden fazla coğrafi alandaki LAN’ların bir araya gelerek oluşturduğu yapıya denir. En güzel örnek Internettir. Aşağıdaki şekilde dünyanın farklı şehirlerindeki ofisleri olan bir firmanın WAN bağlantısı gösterilmiştir.

Her ofis içinde LAN’lar bulunmakta bu LAN’lar router-yönlendiricilerle birbirine bağlanmaktadır. Bu bağlantı WAN bağlantı teknolojileri ile sağlanmaktadır.