Ağ Topolojileri

Ağ Topolojileri Fiziksel ve Mantıksal topoloji olarak ikiye ayrılır.
Fiziksel Topoloji terimi bir ağ üzerinde bulunan aktif cihaz( switc-anahtar), sunucu ve istemcilerin hangi düzende nasıl konumlandırıldığını anlatan bir terimdir. Bus, ring ve star olmak üzere 3 büyük topoloji tipi vardır. Bir dördüncü olarak star ( yıldız ) topolojinin gelişmiş hali mesh ( örgüsel) topolojiden de bahsedilebilir. Son zamanlarda star  topoloji daha çok kullanıldığı için aşağıda bu açıklanmıştır.

Star (Yıldız ) Topoloji:Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere merkezi bir aktif cihaz üzerinden (örneğimizde switch) haberleşen sunucu ve istemcilerden oluşan topoloji tipine star (yıldız) topoloji denir. Her ne kadar artık pek kullanılmadığı için bahsetmediğimiz bus ve ring topolojilerdeki bir sunucu ve istemcideki arızanın diğer sunucu ve istemcileri de etkilemesi sorunu star (yıldız ) topolojide yoktur. Her cihaz birbirinden bağımsız çalışır. A bilgisayarı B sunucusu ile haberleşmek istediğinde bunu switch üzerinden kolayca yapabilecektir.İlerideki derslerde switchlerin nasıl çalıştığı anlatıldığında konu daha iyi kavranabilir.