Nmap Kullanım Rehberi 3

Hedef Listesini Tarama

Taranacak çok sayıda sisteminiz varsa, IP adresini (veya ana bilgisayar adlarını) bir metin dosyasına girebilir ve bu dosyayı komut satırında Nmap girişi olarak kullanabilirsiniz.

Kullanım şekli : nmap -iL list.txt

Hedefleri Bir Taramadan Çıkarma

İstenilen makineyi taramadan hariç tutmak için –exclude seçeneği Nmap ile birlikte kullanılır.

Kullanım şekli : nmap [targets] –exclude [target(s)]

Aşağıdaki örnekte tüm 192.168.1.0 ağı taranmış fakat 192.168.1.1 IP adresli makine bu taramaya dahil edilmemiştir.

 

İstenirse aşağıdaki komut örneğinde olduğu gibi birden fazla makine taramadan çıkarılabilir.

nmap 192.168.1.0/24 –exclude 192.168.1.100-105

Yukarıdaki komut ile 192.168.1.100 ile 105 aralığı dışındaki tüm ağ taranmıştır.
Liste Kullanarak Hedefleri Hariç Tutma

Yukarıdaki exclude seçeneğine benzer şekilde hedef makine IP adresi veya alan adından oluşan bir liste ile taramasından hariç tutulabilir.

Kullanım Şekli: nmap [targets] –excludefile [list.txt]

Örnek olarak aşağıdaki komut kullanıldığında belirlediğimiz listedeki makineler hariç tüm 192.168.1.0 ağı taranacaktır.

nmap 192.168.1.0/24 –excludefile list.txt

Agresif Tarama Yapma

-A parametresi, Nmap’a agresif bir tarama yapmasını söyler. Agresif tarama, Nmap’te en çok kullanılan seçeneklerin bazılarını seçer ve komut satırı argümanlarının uzun bir dizesini yazmanın basit bir alternatifi olarak sunulmaktadır. -A parametresi birkaç gelişmiş seçenek için eşanlamlıdır (örneğin -O-sC –traceroute) gibi komutları ayrı ayrı yazmaktan kurtuluruz bu komutlar ne anlama geliyor derseniz rehberin ileriki bölümlerinde göreceğiz.

Kullanım Şekli : nmap -A [target]

Aşağıdaki örnekte insecure sitesine agresif tarama yapılmıştır.

 
Bir IPv6 Hedefi Tarama

-6 parametresi, bir IPv6 hedefin taranmasını yapmak için kullanılır. Bu taramanın çalışması için hem ana bilgisayar hem de hedef sistemler IPv6 protokolünü desteklemelidir.

Kullanım Şekli : nmap -6 [target]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*