Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskeleri -VLSM

Temel alt ağ oluşturma süreci, küçük ağlar için yeterlidir ama büyük kurumsal ağlarda gereken esnekliği sağlamaz.

Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskeleri (VLSM) adres alanının verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca, yönlendiricilerin yönlendirme bilgisi özetinden yararlanmasına imkan veren hiyerarşik IP adreslemesini de sağlar . Yönlendirme bilgisi özeti, dağıtım ve merkez yönlendiricilerindeki yönlendirme tablolarının boyutunu azaltır. Daha küçük yönlendirme tabloları, yönlendirme aramaları için daha az işlemci süresi gerektirir.

VLSM, bir alt ağda alt ağ oluşturma kavramıdır. Başlangıçta adresleme verimliliğini maksimuma çıkarmak için geliştirilmiştir. Özel adreslemenin bulunmasıyla, VLSM’nin temel avantajı düzenleme ve özetleme haline gelmiştir.

Yönlendirme protokollerinin hepsi VLSM’yi desteklemez. RIPv1 gibi sınıflı yönlendirme protokolleri, bir yönlendirme güncellemesiyle bir alt ağ maskesini içermez. Arayüzüne bir alt ağ maskesinin atandığı bir yönlendirici, aynı sınıf içindeki tüm paketlere aynı alt ağ maskesinin atanmış olduğunu varsayar.
Sınıfsız yönlendirme protokolleri, VLSM’nin kullanımını destekler; çünkü tüm güncelleme paketleriyle alt ağ maskesi gönderilir. Sınıfsız yönlendirme protokolleri RIPv2, EIGRP ve OSPF’dir.

VLSM’nin faydaları:

Adres alanının verimli kullanımına imkan verir
Çoklu alt ağ maskesi uzunluklarının kullanımına izin verir
Bir adres bloğunu daha küçük bloklara ayırır
Yönlendirme bilgisi özetine izin verir
Ağ tasarımında daha fazla esneklik sağlar
Hiyerarşik kurumsal ağları destekler

VLSM, her alt ağ için farklı maskelerin kullanımına izin verir. Bir ağ adresi alt ağlara bölündükten sonra, bu alt ağların daha da bölünmesi alt-alt ağları oluşturur.

Örneğin /16 alt ağ maskesine sahip 10.0.0.0/8 ağı, her biri 16,382 konak bilgisayarı adresleme yeteneğine sahip 256 alt ağa bölünür.

10.0.0.0/16

10.1.0.0/16

10.2.0.0/16’dan 10.255.0.0/16’ya kadar

Bu /16 alt ağlardan herhangi birine (örneğin 10.1.0.0/16 gibi) bir /24 alt ağ maskesinin uygulanması, 256 alt ağ bölümüne neden olur. Bu yeni alt ağların her biri 254 konak bilgisayarı adresleme yeteneğine sahiptir.

10.1.1.0/24

10.1.2.0/24

10.1.3.0/24’ten 10.1.255.0/24’e kadar

Bu /24 alt ağlarından herhangi birine (10.1.3.0/28 gibi) bir alt ağ maskesi uygulamak, 16 alt ağ bölümüne neden olur. Bu yeni alt ağlardan her biri, 14 konak bilgisayarı adresleme yeteneğine sahiptir.

10.1.3.0/28

10.1.3.16/28

10.1.3.32/28’den 10.1.3.240/28’e kadar

VLSM ile bir IP adresleme şemasının tasarlanması, pratik yapmak ve planlama gerektirir. Bir uygulama örneği olarak, aşağıdaki gereksinimlere sahip bir ağ verilmiştir:

Atlanta Merkezi = 58 konak bilgisayar adresi
Perth Merkezi = 10 konak bilgisayar adresi
Sydney Merkezi = 10 konak bilgisayar adresi
Corpus Merkezi = 10 konak bilgisayar adresi
WAN bağları = (her biri) 2 konak bilgisayar adresi
58 konak bilgisayarlı en büyük ağ kesimini barındırmak için /26 alt ağı gerekir. Temel bir alt ağ oluşturma şeması faydasızdır ve sadece dört alt ağ oluşturur. Bu, gereken yedi LAN/WAN kesiminin her birini adreslemek için yeterli değildir. Bir VLSM adresleme şeması bu problemi çözer.

Bir VLSM alt ağ şemasını uygularken, alt ağ gereksinimlerinin planlanmasında daima konak bilgisayar sayısında biraz büyümeye izin verin.

* CISCO Networking Academy CCNA Discovery Eğitim Dökümanlarıdan alınmıştır.