Rota Özetlemesi

12 Kasım 2016 Cemal Taner 1

Rota kümeleme olarak da bilinen rota özetlemesi komşu adres dizisinin daha az belirgin, daha kısa bir altağ maskesi olarak tanıtılma işlemidir. CIDR bir rota özetleme […]