İşyerlerinin Yeni Para Birimi

İşyerlerinin yeni para birimi:  “Artık sadece maaş değil”
Cisco araştırması genç yetenekleri işyerlerine çekmenin yeni kurallarına
dikkat çekiyor.


Genç çalışanlar, sosyal medyaya erişim imkanı ve istenilen cihazı kullanma
özgürlüğü tanıyan açık iş ortamları ve yaşam tarzlarına uyum sağlayarak yenilikçilik
konusunda onlara ilham verecek uzaktan çalışma koşullarını istiyor. Bunun için gerekirse
daha az maaşla bile çalışmaya hazırlar.

Cisco tarafından yayımlanan uluslararası çalışmaya göre, genç çalışanların ve üniversite
öğrencilerinin işyerlerinde sosyal medyayı, mobil cihazları ve interneti daha
özgürce kullanma isteği, gelecekteki iş tercihlerini etkileyebilecek kadar
güçlü; hatta kimi zaman maaştan bile daha önemli.

2011 Cisco Connected World Technology Report araştırmasının ikinci bölümünde dikkat çeken
bu ve diğer bulgular, yeni nesil işgücünün istediği cihazla ve daha esnek
koşullarda uzaktan çalışma talebinin ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu
gösteriyor. Bu talep, internet, işgücü, kültür ve şirketlerin rekabetçi
avantajları arasındaki ilişkinin önemini ortaya koyuyor ve genç çalışanları
işyerlerine çekmek ve elde tutmak için kullanılan geleneksel yöntemlerim
“milenyum” jenerasyonun işgücüne katılmasıyla birlikte önemini kaybettiğini ilginç
bir şekilde gösteriyor.
14 ülkede 2 bin 800’den fazla üniversite öğrencisi ve genç çalışanın katılımıyla
gerçekleştirilen ikinci yıllık Cisco Connected World Technology Report
araştırması, şirketlerin, artan ağ talepleri, mobilite yetileri ve güvenlik
riskleri ortamında çalışanların ve işletmenin gereksinimlerini dengeleme
mücadelesinde karşılaştıkları zorlukları değerlendirmek amacıyla yaptırıldı.

İş seçimi ve maaş üzerindeki etkiler                                        

 • 30 yaş altı genç çalışanlar ve
  üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen araştırma, her üç katılımcıdan
  birinin (% 33) bir iş teklifini değerlendirirken sosyal medya özgürlüğü, cihaz
  esnekliği ve mobil çalışma koşullarını maaştan daha önemli bulduğunu ortaya
  koydu, ki bu da yeni nesil işgücünün beklenti ve önceliklerinin sadece paraya
  bağlı olmadığını gösteriyor.
 • Mobil ağ yönetimi, cihaz esnekliği ve
  özel yaşamla iş yaşamlarının harmanlanması, iş ortamı ve kültürünün önemli
  bileşenleri. Bu unsurlar, hangi şirketlerin iş dünyasının yeni yetenek dalgasını
  karşılayacağını belirleme konusunda giderek önem kazanıyor.
 • Üniversite öğrencileri (% 40) ve genç
  çalışanlardan (% 45) beş kişide ikiden fazlası, cihaz seçimi, sosyal medya
  erişimi ve mobilite koşullarında daha fazla esneklik sağlayan ama daha az
  maaşlı bir işi, daha az esneklik sunan daha yüksek maaşlı bir işe tercih
  edeceğini belirtti.

Sosyal medya ve mobil cihaz prensiplerinin iş seçimi üzerindeki etkisi

 • Dünya çapında üniversite öğrencilerinin
  yarısından fazlası (% 56) karşılarına sosyal medya erişimini yasaklayan bir
  şirket çıkması durumunda ya iş teklifini kabul etmeyeceğini ya da kabul
  edeceğini ama şirket prensiplerini kırmanın bir yolunu bulacağını söyledi.
 • Üç üniversite öğrencisinden yaklaşık
  ikisi (% 64) iş görüşmeleri sırasında sosyal medya kullanım prensiplerini
  sormayı planladığını söylerken, genel katılımcılarda dört kişiden biri (% 24)
  bu prensibin bir iş teklifini kabul edip etmeme kararında önemli bir faktör
  olacağını belirtti.
 • Gerçekte, beş çalışandan ikiden fazlası
  (% 41) şirketlerinin onları çekmek ve işe almak için esnek bir cihaz ve sosyal
  medya politikası kullandığını söyledi.
 • Dünya çapında çalışanların yaklaşık
  üçte biri (% 31) sosyal medya ve cihazlar konusundaki rahatlık düzeylerinin işe
  alınmalarında dikkate alınan bir unsur olduğuna inanıyor; bu da şirketlerin,
  milenyum jenerasyonunun teknolojiyi şirketlerin verimliliğini ve rekabet
  avantajını artırmaya yardımcı olacak şekilde kullanarak değer kattığının
  farkına vardığını gösteriyor.

Uzaktan erişim ve esnek çalışma saatlerinin iş seçimi üzerindeki etkisi

 • Kurumsal ağlara ve uygulamalara uzaktan
  erişimi yasaklanan çalışanlara göre bunun başlıca nedeni kurumsal prensiplerin (%
  48) yanı sıra kurumsal kültür ve daha yaygın bir iletişim kültürü oluşturulmasına
  direnç gösterilmesi.
 • Diğer yandan, çalışanlar da işyerinde
  daha fazla esneklik bekliyor. Dünya çapında dört çalışandan en az biri (% 29)
  uzaktan erişim imkanı olmamasının iş konusundaki kararlarını etkilediğini ve
  bunun işten daha erken ayrılmak, işyerinde tembellik yapmak ya da doğrudan iş
  teklifini geri çevirmek gibi sonuçlara yol açtığını söylüyor.

Mobil cihazların önemi

 • Cihazların ve taşıdıkları bilgilerin
  önemi, paranın önemiyle rekabet ediyor. Üniversite öğrencilerinin ve genç
  çalışanların yarısı (% 49) akıllı telefonunu veya mobil cihazını kaybetmektense
  cüzdanını ya da çantasını kaybetmeyi tercih edeceğini söylüyor.
 • Tek cihazlı günler sona erdi. Her dört
  çalışanda üç kişiden fazlasının (% 77) bir dizüstü bilgisayar ve bir akıllı
  telefon ya da birkaç telefon ve bilgisayar gibi birden çok cihazı var. Dünya
  çapında üç çalışandan biri (% 33) iş için en az üç cihaz kullanıyor.
 • Yukarıdaki verilerle açıklandığı üzere,
  dünya çapında üniversite öğrencilerinin büyük bölümü -her 10 kişiden yedisi (%
  71)- günlük yaşam tarzlarında iş ve kişisel iletişimlerini harmanladıkları için
  şirketler tarafından sağlanan cihazların hem kişisel hem de iş amaçlı
  kullanılmasına izin verilmesi gerektiğine inanıyor.
 • Beş üniversite öğrencisinden dördü (%
  81) işyerinde kullanacağı cihazı -bütçe fonunu kullanarak istedikleri iş
  cihazını kendileri satın almak ya da şirket tarafından sağlanan cihazlara ek
  olarak kendi kişisel cihazlarını getirmek suretiyle- kendi seçmek istiyor.
 • 10 çalışandan yaklaşık yedisi (% 68),
  şirketlerinin, iş için kullanılan cihazlar üzerinden sosyal medyaya ve kişisel
  sitelere erişime izin vermesi gerektiğine inanıyor.
 • Dünya çapında beş üniversite
  öğrencisinin üçünden fazlası (% 42), sosyal medya ve kişisel web sitelerine
  bağlanma gereksinimleri konusunda şirketlerin daha esnek ve anlayışlı olmaları
  gerektiğine inanıyor.

İş ortamında esneklik ve uzaktan ağ erişimine yönelik tutumlar

 • Dünya çapında beş öğrenciden üçü (%
  60), çalışmaya başladığında esnek bir iş programıyla uzaktan çalışma hakkına
  sahip olacağını düşünüyor ve bunu bir ayrıcalık olarak görmüyor.
 • Şu anda, çalışanların yarısından
  fazlası (% 57) kurumsal ağlarına bazı uzak lokasyonlardan bağlanabiliyor, ancak
  dört kişiden sadece biri (% 28) bunu herhangi bir zamanda herhangi bir
  lokasyondan gerçekleştirebiliyor. Beş kişiden ikisi (% 43) herhangi bir zamanda
  herhangi bir lokasyondan şirket ağına bağlanabilmeyi işleri açısından kritik
  bir işlev olarak görüyor.
 • 10 üniversite öğrencisinden yedisi (%
  70), önemli bir toplantı durumu dışında, düzenli olarak işyerinde bulunmayı
  gereksiz bulurken, dört kişiden biri, evden veya uzaktan çalışmaya izin
  verildiği takdirde verimliliğinin artacağını hissediyor. Bu konudaki küresel
  rakamlar, çalışanlar için de benzer bir oranı yansıtıyor; çalışanların % 69’u
  düzenli olarak ofiste bulunmayı gereksiz buluyor. Buna karşılık, 2010 raporu,
  beş çalışandan (her yaştan) üçünün (% 60) ofise mahkum olmanın gereksiz
  olduğunu düşündüğünü gösteriyordu. 2011 raporunda yer alan bulgu, yeni nesil
  işgücünün iş ortamında esneklik, mobilite ve geleneksel olmayan çalışma
  tarzlarına yönelik beklentisinin giderek arttığına işaret ediyor.
 • Üniversite öğrencilerinin ve
  çalışanların yarıdan fazlası evlerindeki bilgisayarları (% 63) ve kişisel mobil
  cihazlarını (% 51) kullanarak kurumsal ağlar üzerinden kurumsal bilgilere
  erişmek istiyor.
 • Gelecekte, dünyanın yeni nesli işgücü,
  navigasyon ekranları, uçak koltuklarının arkasındaki ekranlar ve televizyonlar
  gibi şirkete ait olmayan çeşitli cihazlar üzerinden kurumsal ağlarına ve
  uygulamalarına erişmeyi bekliyor.

Cisco, bu araştırmayı günümüzdeki ve gelecekteki çalışan ve işletme
gereksinimlerini dengelemeye çalışan şirketlerin günümüz ortamında karşılaştığı
zorluklara ışık tutmaya devam etmek amacıyla ABD’li
pazar araştırma şirketi InsightExpress’e yaptırdı. Bu ortamda artan
mobilite kabiliyetleri, güvenlik riskleri ve -sanallaştırılmış veri
merkezlerinden bulut bilişime ve geleneksel kablolu ve kablosuz ağlara kadar-
bilgiyi aynı zamanda her yerde sunabilen teknolojiler dikkat çekiyor.

20’li yaşlardaki üniversite öğrencileri ve genç çalışanlar olmak üzere iki ayrı anket
grubunu kapsayan küresel bir çalışma olan araştırma, her bir ankete 14 ülkeden (ABD,
Kanada, Meksika, Brezilya, İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya,
Hindistan, Çin, Japonya ve Avustralya) 100’er kişi olmak üzere toplam 2800
katılımcı ile yürütüldü.

Cisco Türkiye Genel Müdürü Ümit Cinali, “Cisco Connected World Technology raporunun bulguları,
üniversite öğrencilerinin ve genç BT çalışanlarının bilgiye nasıl ulaştığını ve
işletme iletişiminin nasıl değiştiğini ortaya koyuyor. Çalışma, ülkemizdeki
işletmeler için ilginç hususlar ve düşünceler de içeriyor. Bunlar sadece BT
departmanları için değil aynı zamanda insan kaynakları çalışanları ve
girişimciler için de ilgi çekici bulgular. Yeni nesil çalışanlar ve teknoloji
talepleri, iş kararlarını, işe alımları ve iş-hayat dengesinin değişimini de
etkileyecek. İşletmelerin bu taleplere nasıl tepkiler vereceği, rekabet
avantajlarını ve insan kaynakları başarılarını kaçınılmaz değiştirecek. Bu
artık sadece bir teknoloji trendi değil, aynı zamanda bir işletme trendi”
diyor.

Araştırmanın sonuçları hakkında yapılacak internet TV yayınına, raporun ayrıntılarına ve
önceki raporlara www.cisco.com/go/connectedreport
adresinden ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Cisco Hakkında

Veri ağları konusunda dünya lideri olan Cisco, sunduğu teknoloji
inovasyonu ve operasyonel mükemmellik ile iletişim ve işbirliği uygulamalarını
dönüştürmektedir.

Cisco ile ilgili detaylı bilgi için: www.cisco.com/tr

Cisco Türkiye
Facebook sayfasına üye olun: www.facebook.com/pages/CiscoTurkey/396091040182

Cisco Türkiye’yi Twitter’da takip edin: http://twitter.com/ciscoTurkey